Úvod » Speciální » Natura

Speciální / Natura

Produkty ekologického zemědělství si u spotřebitelů získávají stále větší oblibu. Ekologické zemědělství je v současné době trendem, který je ohleduplný nejen k životnímu prostředí, ale i k našemu zdraví. Jde o systém hospodaření, který používá pro životní prostředí šetrné způsoby k potlačování plevelů, škůdců a chorob, zakazuje použití syntetických pesticidů a hnojiv, v chovu hospodářských zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin.

 

Desatero ekologické produkce:

  • přispívá k vyšší úrovni biologické rozmanitosti a k ochraně rostlinných, živočišných druhů a přírodního prostředí
  • zodpovědně využívá energii a přírodní zdroje
  • přihlíží k místní a regionální rovnováze a podporuje využívání místních zdrojů
  • zlepšuje život v půdě, přirozenou úrodnost půdy a brání její erozi
  • chrání vodu a vodní zdroje
  • neumožňuje použití herbicidů, fungicidů a insekticidů a ochranu rostlin zakládá na podpoře samoregulující funkce agro-ekosystému, biologických a biotechnických metodách
  • nepovoluje používání genově manipulovaných organismů (GMO)
  • podporuje zdraví a pohodu zvířat svým etickým zacházením a respektováním jejich vrozených potřeb
  • uspokojuje poptávku spotřebitele po kvalitních, výživnějších a chutných potravinách
  • vytváří více pracovních příležitostí, zlepšuje růst venkovské ekonomiky a přispívá k lepší péči o venkovskou krajinu

Výrobky řady Agro NATURA desatero respektují s cílem přinést spotřebitelům kvalitní pěstování rostlin nejen na zahrádkách, ale i v jejich domovech, a tím podpořit ochranu životního prostředí a zdravý životní styl.


NATURA Substrát pro CELOU ZAHRADU - 20 l

naše cena 76,00 Kč

skladem


NATURA Substrát pro CELOU ZAHRADU - 50 l

naše cena 153,00 Kč

skladem